Oferta

Iniekcje ciśnieniowe

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach osuszających budynki, piwnice i garaże podziemne. Nasze działania wykonujemy metodą iniekcji ciśnieniowej. Polega to na wprowadzeniu żywicy poliuretanowej lub epoksydowej w specjalnie wywiercone otwory, która dzięki swoim własnościom tężejąc wzmacnia i wypełnia szczelnie konstrukcję. Dzięki temu likwidowane są przyczyny problemów związanych z przeciekami.

Izolacje przeciwwilgociowe

Ponadto realizujemy zlecenia na izolacje przeciwwilgociowe i zabezpieczamy budowle i budynki przed ponownym działaniem wody i wilgoci. Ten typ hydroizolacji pomoże usunąć problem w przypadkach kapilarnego podciągania wilgoci, gdyż wtedy woda przenika do konstrukcji ze szczelin i ubytkach w konstrukcji, w których wcześniej się gromadzi. Iniekcja ciśnieniowa wypełnia szczelnie pęknięcia i mikrokanaliki w stropach czy ścianach.

Iniekcja grawitacyjna

Iniekcja grawitacyjna charakteryzuje się przygotowaniem otworów pod kątem 15-30o do poziomu, co powoduje, że wprowadzony środek chemiczny sam, pod wpływem grawitacji przedostaje się w głąb muru. Umożliwia to odtworzenie izolacji pionowej i poziomej.

Usuwanie skutków zawilgocenia

Nasza firma zajmuje się również usuwaniem skutków zawilgocenia oraz efektów pozostawania wody na powierzchni. Skutecznie likwidujemy ślady zacieków na ścianach, stropach i podłodze. Pozbywamy się grzybów i innego rodzaju wykwitów na tynkach.

Wypełnienia rys i spękań

Metoda iniekcji ciśnieniowej doskonale się sprawdza jako wypełnienie rys i spękań, które mogły powstać podczas pracy budynku. Tego typu iniekcje wypełniające sprawdzają się jako wzmocnienia konstrukcji żelbetowych.